Opening Court of Zion

Gods Heilsplan van alle eeuwen is dat het Ware Volk Israel de wereld zou gaan Richten.

Om dit te verwezenlijken is het Volk Israel al millennia apart gezet om hiervoor geHeiligd te worden.
Hierdoor kon zo’n 2000 jaar geleden de Verlosser, Jezus Christus, temidden van dit Volk geboren worden.

Overigens is er een Hemelsbreed verschil tussen de Ware Israelieten en zij, die Jezus Christus gekruisigd hebben:
de farizeers, nu zionisten.

God Richt in deze dagen Zijn Zuiver Israel op, dit zijn 144.000 Apostelen en Profeten,
welke ieder een eigen MandaatsGebied hebben, deze 144.000 MandaatsGebieden beslaan gezamenlijk de gehele Schepping.

Een jurisdictie, zoals de staat dat kent heeft enigszins iets weg van een MandaatsGebied.
Maar een jurisdictie is vijfimensionaal: plaats (hoogte, breedte, lengte), tijd, ‘wetgeving’;
een Een MandaatsGebied is multidimensionaal.

Zo draagt de Priester (Apostel of Profeet) voor het MandaatsGebied dan ook Priesterschap.
Dit is de Orde, die God vanaf het begin der Schepping bedoelt heeft. Nu komt deze Vol Openbaar
en worden de 144.000 eindeEindtijd Apostelen en Profeten, hiervoor Vrijgezet en Toegerust.

Zij zullen een Zuivere Rechtspraak in het Nieuwe Verbond van de Vader Voeren.
Koning Salomo, toen deze nog Zuiver was, is een voorafschaduwing van deze Zuivere Rechtspraak.

The Court of Zion is in maart 2014 opgericht. Pas toen achtte de Vader
de tijd rijp voor een Hemels Gerechtshof op aarde.

Tot dan was alle ‘rechtspraak’ in de handen van het wereldsysteem.

Deze dubbelheid vonden we ook in het Boek Genesis bij de stam dan:

Genesis 49:16-17
16 Dan zal over zijn volk rechtspreken,

als een van de stammen van Israƫl.
17 Dan zal een slang zijn op de weg,
een adder op het pad,
die in de hielen van het paard bijt,
zodat zijn berijder achterovervalt.

uit de bijtende slang komt de wereldse ‘rechtspraak’.

Maar God Roept Nu Zijn Aanbidders op om in the Court of Zion plaats te nemen.

Hijzelf zal de Schepping door Zijn Heilig Volk Richten!
En Daarmee de bijtende slag doden!

25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij
(de bijtende slang van de stam dan) spreken,
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn
bepaalde tijden en de wet te veranderen,
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven
voor een tijd, tijden en een halve tijd.
26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen,
hem verdelgen en volledig vernietigen.
27 Maar het koningschap en de heerschappij
en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel
zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn,
en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.
Daniel 7