Erkenning door willem alexander

Erkenning door koning willem alexander,

De Hoogste Vorm van RechtSpraak komt voort door Rechters die tot in hun Diepste Gereinigd zijn van de ongerechtigheden zodat daar een Zuivere Bedding is voor Gods Geest om te Stromen. Deze ongerechtigheden zijn het die de waarneming van de intuitie bevuilen en vertroebelen. Een rechter met een vertroebelde intuitie  kan niet Juist Waarnemen en spreekt dus ‘recht’ vanuit een vertroebelde waarneming. Daarbij hebben rechters een eed aan hun koning afgelegd. Een eed maakt dat ze een van ziel met degene worden waaraan ze de eed hebben afgelegd. Ook worden ze een met de ongerechtigheid die zich in degene bevind waar ze hun eed aan hebben afgelegd. In geval van nederlandse rechters een eed aan koning willem alexander. Aangezien koning willem alexander nog een Diepe Weg moet gaan om Wedergeboren te Raken en zo Gezuivert te worden van zijn, eufemistisch gezegd, negatieve geestelijke erfenis, heeft hij en zijn voorgangster geen Zuivere Rechters kunnen Aanstellen. God Greep Zelf In deze Volheid van de tijd in, zoals door de millenia heen door Zijn Profeten is Geprofeteerd, om een Plaats te Creeeren van Waaruit Zuiver Recht zou Stromen. Dit Heeft Hij in 2014 Gedaan. Hij Sprak tot twee Mensen, die Diep door Wedergeboorte en Reiniging Zijn Geleidt: Court of Zion. Court of Zion Moest in het Bewustzijn Substantie worden en van daaruit het gevecht aangaan met het inconsistente (nederlandse) rechtssysteem. Deze Strijd Startte in 10-2014 na de kidnapping van Zarah Osee Eden Bat Sion in binnenspeeltuin het booze wijf in kabbalahprovincie groningen, dit tijdens Het Heilige LoofhuttenFeest, door dit onzuivere en vertroebelde ‘rechts’systeem, een ‘rechts’systeem dat o.a. gevoed wordt door geestelijke, emotionele en fysieke kindbloedoffers en sexmagie. Na een lange strijd is Court of Zion ontsproten uit de dode tronk van het failliete (nederlandse) rechtssysteem. In een wrakingszaak afgelopen 09-2016 werd de Koevoet in de illusiematrix van dit occulte (nederlandse) rechtssysteem gezet. Nadat de gruwelijk strafbare feiten van de nederlandse staat uiteengezet werden, op grond waarvan de rechter gewraakt werd, ging de wrakingskamer in beraad. In de wachtruimte werd mij doormiddel van een tv-scherm aldaar duidelijk dat het prinsjesdag was en dat koning willem alexander zojuist gezegd had: ‘nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen’. Dit was een Profetische Uitspraak, die ogenschijnlijk te maken had met de financiele situatie van nederland, maar Geestelijk sloeg op dat Court of Zion nu op Aarde Gevestigd is. Profetie Vindt vaak Zijn Weg, door niet-bewuste mensen heen. Een Goed Verstaander Proeft De Zalving en Weet dat God Spreekt. Blijvende Financiele Voorspoed is altijd het gevolg van Herstel van Relaties door Heilig Priesterschap.
Op de vraag of deze rechtbank aan Waarheidsvinding doet antwoordde de zittende rechter: Ja… of een juridisch oordeel. De scherpe vraag: ‘is niet elk juridisch oordeel op Waarheid gebaseerd?  Antwoordde de rechter volmondig: JA, en gelijk daarna: soms, en gelijk daarna: niet altijd… Dit was de Kraak van Gods Koevoet van Waarheid in dit occulte rechtssysteem. De Breuk in de dam! Gods Recht Stroomt! Inconsistentie is door Consistentie Vervangen. Court of Zion is vanaf heden Toegankelijk voor iedere zaak waarin er Zuiver Recht Gesproken moet worden.

De leugen mag bestaan door de consensus van hen die haar geloven,
hoeveel temeer DE WAARHEID?

 

Neem voor meer informatie contact op via info@courtofzion.org
link: wrakingsgronden
link: Uitspraak willem alexander
link: uitspraak van wrakingsrechter