Erkenning door willem alexander

Erkenning door koning willem alexander,

De Hoogste Vorm van RechtSpraak komt voort door Rechters die tot in hun Diepste Gereinigd zijn van de ongerechtigheden zodat daar een Zuivere Bedding is voor Gods Geest om te Stromen. Deze ongerechtigheden zijn het die de waarneming van de intuitie bevuilen en vertroebelen. Een rechter met een vertroebelde intuitie  kan niet Juist Waarnemen en spreekt dus ‘recht’ vanuit een vertroebelde waarneming. Daarbij hebben rechters een eed aan hun koning afgelegd. Een eed maakt dat ze een van ziel met degene worden waaraan ze de eed hebben afgelegd. Ook worden ze een met de ongerechtigheid die zich in degene bevind waar ze hun eed aan hebben afgelegd. In geval van nederlandse rechters een eed aan koning willem alexander. Aangezien koning willem alexander nog een Diepe Weg moet gaan om Wedergeboren te Raken en zo Gezuivert te worden van zijn, eufemistisch gezegd, negatieve geestelijke erfenis, heeft hij en zijn voorgangster geen Zuivere Rechters kunnen Aanstellen. God Greep Zelf In deze Volheid van de tijd in, zoals door de millenia heen door Zijn Profeten is Geprofeteerd, om een Plaats te Creeeren van Waaruit Zuiver Recht zou Stromen. Dit Heeft Hij in 2014 Gedaan. Hij Sprak tot twee Mensen, die Diep door Wedergeboorte en Reiniging Zijn Geleidt: Court of Zion. Court of Zion Moest in het Bewustzijn Substantie worden en van daaruit het gevecht aangaan met het inconsistente (nederlandse) rechtssysteem. Deze Strijd Startte in 10-2014 na de kidnapping van Zarah Osee Eden Bat Sion in binnenspeeltuin het booze wijf in kabbalahprovincie groningen, dit tijdens Het Heilige LoofhuttenFeest, door dit onzuivere en vertroebelde ‘rechts’systeem, een ‘rechts’systeem dat o.a. gevoed wordt door geestelijke, emotionele en fysieke kindbloedoffers en sexmagie. Na een lange strijd is Court of Zion ontsproten uit de dode tronk van het failliete (nederlandse) rechtssysteem. In een wrakingszaak afgelopen 09-2016 werd de Koevoet in de illusiematrix van dit occulte (nederlandse) rechtssysteem gezet. Nadat de gruwelijk strafbare feiten van de nederlandse staat uiteengezet werden, op grond waarvan de rechter gewraakt werd, ging de wrakingskamer in beraad. In de wachtruimte werd mij doormiddel van een tv-scherm aldaar duidelijk dat het prinsjesdag was en dat koning willem alexander zojuist gezegd had: ‘nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen’. Dit was een Profetische Uitspraak, die ogenschijnlijk te maken had met de financiele situatie van nederland, maar Geestelijk sloeg op dat Court of Zion nu op Aarde Gevestigd is. Profetie Vindt vaak Zijn Weg, door niet-bewuste mensen heen. Een Goed Verstaander Proeft De Zalving en Weet dat God Spreekt. Blijvende Financiele Voorspoed is altijd het gevolg van Herstel van Relaties door Heilig Priesterschap.
Op de vraag of deze rechtbank aan Waarheidsvinding doet antwoordde de zittende rechter: Ja… of een juridisch oordeel. De scherpe vraag: ‘is niet elk juridisch oordeel op Waarheid gebaseerd?  Antwoordde de rechter volmondig: JA, en gelijk daarna: soms, en gelijk daarna: niet altijd… Dit was de Kraak van Gods Koevoet van Waarheid in dit occulte rechtssysteem. De Breuk in de dam! Gods Recht Stroomt! Inconsistentie is door Consistentie Vervangen. Court of Zion is vanaf heden Toegankelijk voor iedere zaak waarin er Zuiver Recht Gesproken moet worden.

De leugen mag bestaan door de consensus van hen die haar geloven,
hoeveel temeer DE WAARHEID?

 

Neem voor meer informatie contact op via info@courtofzion.org
link: wrakingsgronden
link: Uitspraak willem alexander
link: uitspraak van wrakingsrechter

God Speaks!

The juvenile judge – salomons judgment*
* in dutch; about a dutch juvenile judge who quit working as a judge because he could not stand the injustice and malpractices
in the dutch ‘childcare’ system anymore.

All of society is DISRUPTED! Even the judges are reaching their tax!

This is What God Spoke to Aquila Deborah at the beginning of the year 2014:

2 Chronicles 15:1-7
The Reforms of Asa
1 Now the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded.
2 And he went out to meet Asa, and said to him: “Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you while you are with Him.
If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.

3 For a long time Israel has been without the true God, without a teaching priest, and without Law;
4 but when in their trouble they turned to the Lord God of Israel, and sought Him, He was found by them.
5 And in those times there was no peace to the one who went out, nor to the one who came in, but great turmoil was on all the inhabitants
of the lands.

6 So nation was destroyed by nation, and city by city, for God troubled them with every adversity.
7 But you, be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded!”

And then after walpurgis night, in which we had an intense Prayer Battle, He Spoke to her at 6am:

2 Chronicles 36:14-16
14 Moreover all the leaders of the priests and the people transgressed more and more, according to all the abominations of the nations,
and defiled the House of the Lord which He had Consecrated in Jerusalem.

15 And the Lord God of their fathers sent Warnings to them by His Messengers, rising up early and Sending them, because He had Compassion on His People and on His Dwelling Place.
16 But they mocked the Messengers of God, despised His Words, and scoffed at His Prophets, until the Wrath of the Lord arose against His people, till there was no remedy.

Three hours later the supposed police stood at our door and God opened a Way, with Right of Way:
GOD IS JUDGING THE LAND!
For the supposed judges, with whom we are now constantly getting Spirit-Led encounters FROM COURT OF ZION (see courtofzion.org),
He Gave at the start:

Psalm 9
Prayer and Thanksgiving for the Lord’s Righteous Judgments
To the Chief Musician. To the tune of “Death of the Son.” A Psalm of David.
1 I will Praise You, O Lord, with my whole heart;
I will tell of all Your Marvelous Works.
2 I will be glad and rejoice in You;
I will sing Praise to Your Name, O Most High.
3 When my enemies turn back,
they shall fall and perish at Your Presence.
4 For You have maintained my right and my cause;
You sat on the Throne Judging in Rghteousness.
5 You have Rebuked the nations,
You have Destroyed the wicked;
You have Blotted out their name forever and ever.
6 O enemy, destructions are finished forever!
and you have destroyed cities;
even their memory has perished.
7 But the Lord shall Endure forever;
He has Prepared His Throne for Judgment.
8 He shall Judge the world in Righteousness,
and He shall Administer Judgment for the peoples in Uprightness.
9 The Lord also will be a Refuge for the oppressed,
a Refuge in times of trouble.
10 And those who know Your Name will put their trust in You;
for You, Lord, have not forsaken those who seek You.
11 Sing Praises to the Lord, Who Dwells in Zion!
Declare His Deeds among the people.
12 When He Avenges blood, He Remembers them;
He does not forget the cry of the humble.
13 Have Mercy on me, O Lord!
Consider my trouble from those who hate me,
You Who Lift me up from the gates of death,
14 that I may tell of all Your Ppraise
in the gates of the Daughter of Zion.
I will rejoice in Your Salvation.
15 The nations have sunk down in the pit which they made;
in the net which they hid, their own foot is caught.
16 The Lord is known by the Judgment He Executes;
The wicked is snared in the work of his own hands.
Meditation. Selah
17 The wicked shall be turned into hell,
and all the nations that forget God.
18 For the needy shall not always be forgotten;
the expectation of the poor shall not perish forever.
19 Arise, O Lord,
do not let man prevail;
let the nations be Judged in Your Sight.
20 Put them in fear, O Lord,
that the nations may know themselves to be but men. Selah

Bless with us His Deep New and Unusual end of Endtime Work,
for the Glory of the King of kings, our Lord Jesus Christ.

Support from the Word of God

The Holy Word of God (the Bible) makes a clear distinction between those who are live from the soul and those who live in their spirit,
out of the Holy Spirit.

The fall into sin has caused man to fall from Life, out of the Holy Spirit to life in the soul.
This means that those who live in sin are led by the lust of the eyes (all senses), the lust of the flesh and the pride of life (1 Joh. 2:16)
(the life that is built up in the soul and is illusion).

Rebirth (John 3:3) means that the spirit of man is Born / comes to Life, by the Holy Spirit and that man starts living out of his / her spirit, lead by the Holy Spirit. 

John 3:1-21
The New Birth
1 There was a man of the pharisees named nicodemus, a ruler of the Jews.
2 This man came to Jesus by night and said to Him,
“Rabbi, we know that You are a Teacher Come from God; for no one can do these Signs that You Do unless God is with Him.”

3 Jesus Answered and Said to him, “Most assuredly, I Say to you,
unless one is Born Again, he cannot see the Kingdom of God.”
4 Nicodemus said to Him, “How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb and be born?”
5 Jesus Answered, “Most assuredly, I Say to you, unless one is Born of water and the Spirit, he cannot enter the Kingdom of God.
6 That which is born of the flesh is flesh, and that which is Born of the Spirit is spirit.
7 Do not marvel that I Said to you, ‘You must be Born again.’
8 The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes.
So is everyone who is Born of the Spirit.”

9 Nicodemus answered and said to Him, “How can these things be?”
10 Jesus Answered and Said to him, “Are you the teacher of Israel, and do not know these things?
11 Most assuredly, I Say to you, We Speak what We Know and Testify what We have Seen, and you do not receive Our Witness.
12 If I have Told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I Tell you Heavenly Things?
13 No one has ascended to Heaven but He Who Came down from Heaven, that is, the Son of Man Who is in Heaven.
14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up,
15 that whoever believes in Him should not perish but have Eternal Life.
16 For God so Loved the world that He Gave His only Begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have Everlasting Life.
17 For God did not Send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might Be Saved.
18 “He who believes in Him is not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the Name of the only Begotten Son of God.
19 And this is the condemnation, that the Light has come into the world, and men loved darkness rather than Light, because their deeds were evil.
20 For everyone practicing evil hates the Light and does not come to the Light, lest his deeds should be Exposed.
21 But he who does the Truth comes to the Light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God.”

The spirit of man is always directly Connected to the Spirit of God, like Water flowing in water and vice versa.
God’s Spirit continually Cleanses the spirit of man, and constantly Inspires the human spirit in all Dimensions with Pure Thoughts. Due to the fall, man had lost this Connection, but now because of the Work of Jesus Christ, the spirit of man in Connection to God the Father can be Born again.
Out of this Born again spirit, the children of God can thus also Judge Righteously!
A nice theory?

We have years of Experience showing that this actually Works in practice! He Wants to Carry out His Pure Judgments that bring people to Life,
through His Pure Apostles and Prophets here on earth.

As a Christian, we can therefore not go to the ‘justice’ of the world system.
Is this because we are rebellious, anarchistic, against power and authority? Absolutely not, we are FOR Society, FOR Power and FOR Authority!
But we know from the Holy Spirit that the people in the world system are led by the soul, so outward appearance, and not by the Intuition that is Cleansed by the Blood of Jesus Christ, which is absolutely essential FOR PURE JUDGMENT!
The Anser for the twisted ‘legal system’ of this world.

1 Corinthians 6:1-11
Do not sue the Brethren
1 Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unrighteous, and not before the Saints?
2 Do you not know that the Saints will Judge the world? And if the world will be Judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters?
3 Do you not know that we shall Judge angels? How much more, things that pertain
to this life?

4 If then you have Judgments concerning things pertaining to this life, do you appoint those who are least esteemed by the Church to Judge?
5 I say this to your shame. Is it so, that there is not a Wise man among you, not even one, who will be able to Judge between his Brethren?
6 But Brother goes to law against Brother, and that before unbelievers!
7 Now therefore, it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Why do you not rather accept wrong?
Why do you not rather let yourselves be cheated?

8 No, you yourselves do wrong and cheat, and you do these things to your Brethren!
9 Do you not know that the unrighteous will not inherit the Kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites,
10 nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the Kingdom of God.
11 And such were some of you. But you were Washed, but you were Sanctified, but you were Justified in the Name of the Lord Jesus
and by the Spirit of our God.

This is the Promise of the Father to those, who submit themselves and allow His Pure Spirit to Cleanse them:

Isaiah 54:11-17
11 “O you afflicted one,
tossed with tempest, and not comforted,
behold, I will lay your Stones with colorful Gems,
and lay your Foundations with Sapphires.
12 I will make your Pinnacles of Rubies,
your Gates of Crystal,
and all your Walls of Precious Stones.
13 All your Children shall be Taught by the Lord,
and great shall be the Peace of your Children.
14 In Righteousness you shall be established;
you shall be far from oppression, for you shall not fear;
and from terror, for it shall not come near you.
15 Indeed they shall surely assemble, but not because of Me.
whoever assembles against you shall fall for your sake.
16 “Behold, I have Created the blacksmith
who blows the coals in the fire,
who brings forth an instrument for his work;
and I have created the spoiler to destroy.
17 No weapon formed against you shall prosper,
and every tongue which rises against you in judgment
you shall condemn.
This is the Heritage of the Servants of the Lord,
and their Righteousness is from Me,”
Says the Lord.

The Pure Eyes of the King:
Psalm 101:1-8
1 I will sing of Mercy and Justice;
to You, O Lord, I will sing Praises.
2 I will behave wisely in a perfect way.
Oh, when will You Come to me?
I will walk within my house with a perfect heart.
3 I will set nothing wicked before my eyes;
I hate the work of those who fall away;
it shall not cling to me.
4 A perverse heart shall depart from me;
I will not know wickedness.
5 Whoever secretly slanders his neighbor,
him I will destroy;
the one who has a haughty look and a proud heart,
him I will not endure.
6 My eyes shall be on the faithful of the land,
that they may dwell with me;
he who walks in a perfect way,
he shall serve me.
7 He who works deceit shall not dwell within my house;
he who tells lies shall not continue in my presence.
8 Early I will destroy all the wicked of the land,
that I may cut off all the evildoers from the city of the Lord.*
(*note that in the New Covenant this means that the destructive effect of the persona (= mask) is destroyed; if one Repents, God’s Mercy is always there.)

In Practice

Out of a Pure Relationship with Jesus Christ, a Pure spirit emerges.
For Jesus Christ is our Great High Priest, Who Presents us in Purity before Him.

Hebrews 4:14-16
Our Compassionate High Priest
14 Seeing then that we have a great High Priest Who has passed through the heavens,
Jesus the Son of God, let us hold fast our confession.
15 For we do not have a High Priest Who cannot sympathize with our weaknesses,
but was in all points tempted as we are, yet without sin.
16 Let us therefore come boldly to the Throne of Grace,
that we may obtain Mercy and find Grace to help in time of need.

This Great High Priest is also the Great Judge.
Through Worhsip of the Son of God, Whom is God Himself,
we receive His Spirit and with that also His Judgments, first of all for ourselves, then for others.

THIS ALONE IS PURE JUDGMENT, WHICH GOD HAS INTENDED FOR HIS SAINTS!

Psalm 149
Praise to God for His Salvation and Judgment
1 Praise the Lord!
Sing to the Lord a New Song,
and His Praise in the assembly of saints.
2 Let Israel rejoice in their Maker;
let the children of Zion be joyful in their King.
3 Let them Praise His Name with the dance;
let them sing Praises to Him with the timbrel and harp.
4 For the Lord takes pleasure in His people;
He will Beautify the humble with Salvation.
5 Let the saints be joyful in Glory;
let them sing aloud on their beds.
6 Let the high Praises of God be in their mouth,
ad a two-edged Sword in their hand,
7 to execute Vengeance on the nations,
and Punishments on the peoples;
8 to bind their kings with chains,
and their nobles with fetters of iron;
9 to execute on them the written Judgment—
this Honor have all His Saints.
Praise the Lord!

In Practice, this means that anyone who has whatever kind of conflict can freely come to us, to hear God’s Judgment over this!
Know that God’s Judgment is the Highest Judgment: a Pure, an Honest, a Righteous and a binding Judgment.

HE ALONE PASSES A RIGHTEOUS JUDGMENT!

 

Send us an email or make an appointment with us, if Justice is far away in your situation and you want to hear the Judgment of the Most High.
With this you Honor Him, with this you Serve Him.

Prayer and first Judgment King Solomon

RechtSpraak Koning Salomo

1 Kings 3:5-28
Salomo prays for a Wise Heart
5 At Gibeon the Lord appeared to Solomon in a Dream by night; and God Said,
“Ask! What shall I Give you?”
6 And Solomon said: “You have Shown great Mercy to Your servant David my father, because he walked before You in truth, in righteousness,
and in uprightness of heart with You; You have continued this great Kindness for him, and You have Given him a son to sit on his throne,
as it is this day.

7 Now, O Lord my God, You have Made Your servant king instead of my father David, but I am a little child; I do not know how to go out or come in.
8 And Your servant is in the midst of Your people whom You have Chosen, a great people, too numerous to be numbered or counted.
9 Therefore Give to Your servant an understanding heart to judge Your people, that I may discern between good and evil.
For who is able to judge this great people of Yours?”

10 The speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing.
11 Then God Said to him: “Because you have asked this thing, and have not asked long life for yourself, nor have asked riches for yourself,
nor have asked the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern justice,

12 behold, I have Done according to your words; see, I have Given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you
before you, nor shall any like you arise after you.

13 And I have also Given you what you have not asked: both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings
all your days.

14 So if you walk in My Ways, to keep My Statutes and My Commandments, as your father David walked, then I will Lengthen your days.”
15 Then Solomon awoke; and indeed it had been a Dream. And he came to Jerusalem and stood before the Ark of the Covenant of the Lord,
offered up burnt offerings, offered peace offerings, and made a feast for all his servants.

Solomon’s (first) Wise Judgment
16 Now two women who were harlots came to the king, and stood before him.
17 And one woman said, “O my lord, this woman and I dwell in the same house; and I gave birth while she was in the house.
18 Then it happened, the third day after I had given birth, that this woman also gave birth. And we were together; no one was with us in the house,
except the two of us in the house.

19 And this woman’s son died in the night, because she lay on him.
20 So she arose in the middle of the night and took my son from my side, while your maidservant slept, and laid him in her bosom,
and laid her dead child in my bosom.

21 And when I rose in the morning to nurse my son, there he was, dead. But when I had examined him in the morning, indeed, he was not my son
whom I had borne.”

22 Then the other woman said, “No! But the living one is my son, and the dead one is your son.”
And the first woman said, “No! But the dead one is your son, and the living one is my son.”
Thus they spoke before the king.
23 And the king said, “The one says, ‘This is my son, who lives, and your son is the dead one’;
and the other says, ‘No! But your son is the dead one, and my son is the living one.’”

24 Then the king said, “Bring me a sword.” So they brought a sword before the king.
25 And the king said, “Divide the living child in two, and give half to one, and half to the other.”
26 Then the woman whose son was living spoke to the king, for she yearned with compassion for her son; and she said,
“O my lord, give her the living child, and by no means kill him!”

But the other said, “Let him be neither mine nor yours, but divide him.”
27 So the king answered and said, “Give the first woman the living child, and by no means kill him; she is his mother.”
28 And all Israel heard of the judgment which the king had rendered; and they feared the king,
for they saw that the Wisdom of God was in him to administer Justice.

Who are we?

Our names are Aquila Deborah and Israel Immanuel.
After many years of Training only by the Holy Spirit Himself, God has Released us as HighPriestly Apostles and Prophets.

After being thoroughly tested by His Fire, God Released Court of Zion on the earth.

This Judgment is now accessible for everyone who acknowledges the God of Abraham, Isaac and Jacob,
the Creator of us all, and His Son Jesus Christ.

We know to be Fully Strengthened and Authorized to Judge from His Throne in His Anointing.

Only in His Holy Name we Speak.

Has He also Called you for this Purpose, then we would love to meet you.
Contact us: info@courtofzion.org

Change of Priesthood, change of Law

Hebrews 7:11-12
11 Therefore, if Perfection were through the Levitical priesthood (for under it the people received the Law), what further need was there that another Priest should Rise according to the Order of Melchizedek, and not be called according to the order of Aaron?
12 For the priesthood being changed, of necessity there is also a change of the law.

On 12.12.12, a change of Priesthood has taken place on the earth.
On that date, the scepter of the earth went from the satanic priesthood to the Priesthood of God on the earth. The Scepter of Jerusalem!

Where was the throne of satan? Under the temple mount. Through a very Deep Prophetic Action, Which Jesus Performed through His Prophets,
the throne of satan was ‘circumcised’, the Authority over the second heaven was obtained by an Apostlehood and Prophethood Appointed by Him,
they now Move in the Order of MelchiZedek.

Because of this change of the Priesthood on earth, a change of the Law has also taken place.
There where the law of satan ruled (those who are most strong in the occult are ‘blessed’),
the Law of God has now come: those who are Honest, Holy and Righteous are Blessed!

Since 12-12-12, His Wrath had come to pay the Reward to His Prophets,
and to destroy those who destroy the earth.

God now has Full Legitimate Ground on earth to Carry out His Will.

This is also the result of years of Intercession of His Servants who Prayed:
Our Father, Who is in Heaven, Your Will be done on earth as it is in Heaven!

Revelation 11:15-19
15 Then the seventh angel Sounded: And there were loud Voices in Heaven, saying,
“The kingdom of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ,
and He shall Reign forever and ever!”
16 And the twenty-four elders who sat before God on their thrones
fell on their faces and Worshiped God,
17 saying:
“We give You Thanks, O Lord God Almighty,
the One Who is and Who was and Who is to come,
because You have taken Your great Power and Reigned.
18 The nations were angry, and Your Wrath has come,
and the time of the dead, that they should be Judged,
and that You should Reward Your servants the Prophets and the Saints,
and those who fear Your Name, small and great,
and should destroy those who destroy the earth.”
19 Then the Temple of God was opened in Heaven, and the Ark of His Covenant was seen in His Temple.
And there were lightnings, noises, thunderings, an earthquake, and great hail.

12.12.12 indeed was the end of the world, the end of the babylonian world!
The Holy of Holies is Opened, the Ark of His Covenant is Visible!
Every Called Priest can NOW reach Fullness,
It is all already there, Accomplished by Him already a long time ago!

The High Way is there! (Isa.35:8)

A change of Law has taken place!
Now the Law of Pure Love Reigns as Highest Order on earth,
which will destroy the babylonian hermesstructures!

Psalm 1:1-6
The Way of the Righteous and the end of the ungodly
1 Blessed is the man
who walks not in the counsel of the ungodly,
nor stands in the path of sinners,
nor sits in the seat of the scornful;
2 but his delight is in the Law of the Lord,
and in His Law he meditates day and night.
3 He shall be like a Tree
planted by the Rivers of Water,
that brings forth its Fruit in its season,
whose leaf also shall not wither;
and whatever he does shall prosper.
4 The ungodly are not so,
but are like the chaff which the wind drives away.
5 Therefore the ungodly shall not stand in the Judgment,
nor sinners in the Congregation of the Righteous.
6 For the Lord Knows the way of the Righteous,
but the way of the ungodly shall perish.

Opening Court of Zion

God’s Salvation Plan of all ages is that the True People of Israel would Judge the world.

For this Purpose, the People of Israel have been set apart for millennia to be Sanctified for this.
Because of this, about 2000 years ago the Savior, Jesus Christ, could be born amidst this People.

By the way, there is an enormous difference between the True Israelites and those who have crucified Jesus Christ:
the pharisees, now zionists.

In these days, God is Raising up His Pure Israel, these are 144.000 Apostles and Prophets, each of them having an own Territory of Mandate,
for these 144.000 Territories of Mandate together cover all of Creation.

A jurisdiction, as the state knows it, somewhat resembles a Territory of Mandate.
But a jurisdiction is fivedimensional: place (height, breadth, length), time, ‘legislation’;
a Territory of Mandate is multidimensional.

And the Priest (Apostle or Prophet) carries Priesthood for the Mandated Territory.
This is the Order Which God Intended since the beginning of Creation. Now it is being Fully Revealed
and the 144.000 end of Endtime Apostles and Prophets are being Released and Equipped for this Purpose.

They will Carry out a Pure Judgment in the New Covenant of the Father.
King Solomon, when he was still Pure, is a foreshadow of this Pure Judgment.

The Court of Zion was Established in march 2014. Only then the Father considered the time to be ripe for a Heavenly Court on earth.

Until then, all ‘judgment’ was in the hands of the world system.

This doubleness we also found in the Book of Genesis with the tribe of dan:

Genesis 49:16-17
16 “Dan shall judge his people
As one of the tribes of Israel.
17 Dan shall be a serpent by the way,
A viper by the path,
That bites the horse’s heels
So that its rider shall fall backward.

Out of the biting serpent comes the worldly judging system

But God is Now Calling His Worshippers to take their place in the Court of Zion.

He Himself will Judge Creation through His Holy People!

25 He (the biting serpent) shall speak pompous words against the Most High,
Shall persecute the saints of the Most High,
And shall intend to change times and law.
Then the saints shall be given into his hand
For a time and times and half a time.

26 ‘But the court shall be seated,
And they shall take away his dominion,
To consume and destroy it forever.
27 Then the kingdom and dominion,
And the greatness of the kingdoms under the whole heaven,
Shall be given to the people, the saints of the Most High.
His kingdom is an everlasting kingdom,
And all dominions shall serve and obey Him.’
Daniel 7

 

 

Verandering van Priesterschap, verandering van Wet

Hebreeen 7:11-12
11 Als dan door het Levitische priesterschap de Volmaaktheid bereikt had kunnen worden

– want onder dit priesterschap had het volk de Wet ontvangen –

waarom was het dan nog nodig dat er een andere Priester naar de Ordening van Melchizedek zou opstaan,

Eén van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was?
12 Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats.

 

Op 12.12.12 heeft er een verandering van Priesterschap op de aarde plaatsgevonden.

Op die datum is de scepter van de aarde van het satanische  priesterschap overgegaan

naar het Goddelijke Priesterschap op aarde. De Scepter van Jeruzalem!

Waar was de troon van satan? Onder de tempelberg. Door een zeer Diepgaande Profetische aktie,

die Jezus Christus door Zijn Profeten deed, werd de troon van satan ‘besneden’, de Autoriteit

over de tweede hemel was verkregen door een door Hem aangesteld Apostel en ProfeetSchap,

zij Bewegen nu in de Orde van MelchiZedek.

Door deze verandering van het Priesterschap op aarde, heeft er ook een verandering van de Wet plaatsgevonden.

Daar waar de wet van satan regeerde: zij worden ‘gezegend’, die occult het sterkste zijn, is er nu de Wet van God gekomen:

zij worden geZegend, die Eerlijk, Heilig en Rechtvaardig zijn!

Sinds 12-12-12 is Zijn Toorn gekomen om het Loon aan Zijn Profeten te geven en hen te vernietigen,

die de aarde vernietigen.

God heeft nu Volle Rechtmatige Grond op aarde, om Zijn Wil tot Uitvoer te brengen.

Dit is mede het gevolg van jarenlange Voorbede van Zijn Dienstknechten, die baden:

Onze Vader, die in de Hemelen is, Uw Wil geschiede gelijk in de Hemel, zo ook op de aarde!

 

Openbaring 11:15-19

15 En de zevende engel blies op de Bazuin, en er klonken luide Stemmen in de Hemel, die zeiden:

De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden,

en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun Troon zitten,

wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,

17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt,

omdat U Uw grote Kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw Toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip

voor de doden om geOordeeld te worden, en om het Loon te geven aan Uw dienstknechten, de Profeten,

en aan de Heiligen en aan hen die Uw Naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

19 En de Tempel van God in de Hemel werd geopend en de ark van Zijn Verbond werd zichtbaar in Zijn Tempel.

En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

12.12.12 was inderdaad het einde van de wereld, het einde van de babylonische wereld!

Het Heilige der Heiligen is geOpend, de Ark van Zijn Verbond is Zichtbaar!

Iedere Geroepen Priester kan NU tot Volheid komen,

Het is er allemaal al, door Hem Reeds lang geleden  Bewerkt!

De Hoge Weg is daar! (Jes. 35:8)

Er heeft een verandering van de Wet plaatsgevonden!

Nu Regeert de Wet van de Zuivere Liefde als Hoogste Orde op aarde,

welke de babylonische hermesstructuren zal vernietigen!

 

Psalm 1:1-6

Twee wegen

1 Welzalig de man

die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars,

die niet zit op de zetel van de spotters,

2 maar die zijn vreugde vindt in de Wet van de HEERE

en Zijn Wet dag en nacht overdenkt.

3 Want hij zal zijn als een Boom, geplant aan Waterbeken,

die zijn Vrucht geeft op zijn tijd,

waarvan het blad niet afvalt;

al wat hij doet, zal goed gelukken.

4 Maar zo zijn de goddelozen niet:

die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.

5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het Gericht,

de zondaars niet in de gemeenschap van de Rechtvaardigen.

6 Want de HEERE kent de weg van de Rechtvaardigen,

maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Wie zijn wij?

Onze namen zijn Aquila Deborah en David Joshua.

Na jarenlange training door alleen de Heilige Geest Zelf, heeft God ons Vrijgezet als HogePriesterlijke Apostelen en Profeten.

Na stevig door Zijn Vuur beproeft te zijn heeft God Court of Zion op aarde vrijgezet.

Deze Rechtspraak is nu voor iedereen toegankelijk die de God van Abraham, Izaak en Jakob,

ons aller Schepper en Zijn Zoon Jezus Christus erkent.

Wij weten ons Vol Bekrachtigd en geAutoriseerd om vanuit Zijn Troon in Zijn Zalving Recht te Spreken.

Wij Spreken enkel en alleen in Zijn Heilige Naam.

 

Heeft Hij jou hiertoe ook Geroepen, dan maken we graag kennis met je.

Neem contact met ons op: info@riverofglory.eu