Home

 

 

Isaiah 2:3

Many people shall come and say,
“Come, and let us go up to the Mountain of the Lord, to the House of the God of Jacob; He will teach us His Ways,
and we shall walk in His Paths.”
For out of Zion shall go forth the Law, and the Word of the Lord from Jerusalem.
 
Jeremiah 25:31
A noise will come to the ends of the earth – for the Lord has a Controversy with the nations; 
He will plead His Case with all flesh. He will give those who are wicked to the Sword, says the Lord.

 

 

Court of Zion stems from His River of Fullness, riveroffullness.org

Vele volken zullen gaan en zeggen:Kom, laten wij opgaan naar de Berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn Wegen, en zullen wij Zijn Paden bewandelen. Want uit Sion zal de Wet uitgaan, en het Woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Jeremia 25:31
Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde der aarde, want de HEERE heeft een Rechtszaak met de volken; Híj zal een Rechtszaak voeren met alle vlees. De goddelozen heeft Hij overgegeven aan het Zwaard, Spreekt de HEERE.

 

 

Court of Zion vloeit voort uit His River of Fullnessriveroffullness.org
voor meer informatie info@riveroffullness.org